Finansies

Skoolfonds

 • R880 per maand oor 11 maande.
 • Eerste betaling onmiddellik betaalbaar wanneer skool in Januarie 2023 heropen.
 • Totale skoolfonds per jaar is R9,680.

Laerskool Bloemfontein

Beurse Vir Skoolgeld

Laai Kwytskeldingsaansoekvorm Af
 • Aansoekvorms vir beurse vir skoolgeld is beskikbaar vanaf Januarie 2023.
 • Bewyse van salarisse en/of ander inkomste soos aan die einde Januarie 2023 moet by die beursvorms aangeheg word.
 • Beursvorms moet ingehandig word voor of op 15 Februarie 2023.
 • Let asseblief daarop dat u elke jaar moet aansoek doen vir 'n beurs vir skoolgeld.
 • Beurse word bereken vir 10 maande (Februarie tot November).
 • Januarie se skoolgeld (R880) moet asseblief deur ALLE leerders betaal word.
  Met hierdie bewys van betaling ontvang u kind dan sy/haar hand- en skryfboeke.

Laerskool Bloemfontein

Busgeld vir 2023 beloop 

Laai Aansoek Om Busvervoer Vorm Af

R550 per leerder per maand vir 11 maande (Februarie - November) wat betaalbaar is by Laerskool Bloemfontein.

 • Busgeld is vooruitbetaalbaar voor die 7de van elke maand of binne die eerste drie dae nadat die skool heropen het.
 • Die bedrag word vir elke maand betaal al is daar dele van die maand wat binne 'n skoolvakansie val.
 • Busgeld onderhewig aan verandering enige tyd van die jaar.
  (Bogenoemde agv. Styging in dieselpryse - kennis geskied skriftelik).
 • Geen beurse is beskikbaar vir busgeld nie.

Laerskool Bloemfontein

Skooldrag Pryse By Skool

 

Item

Bedrag

   

Dik baadjie

R430

Rok

7 - 12 Jaar = R220
12 Jaar & Ouer = R220

Sportbroek

R140

Sporthemp

R220

Sportsak

R150

Sweater

R80

Sweetpak

Vol Sweetpak (KS - Xs) = R600 / S - XL = R600
Sweetpakbroek Apart (KS - XS) = R240
Sweetpaktop Apart (KS - XS) = R360
Gewone baadjie = R360
Dik baadjie = R430

Truie

R180

Beanies R50
Serpe R50
Hoede & Pette R80
Rugsakke R150

Kouse

R80 per paar

Pullovers R50

Netbal/Hokkie skort

R180

Laerskool Bloemfontein

 

Reëls: Skooldrag

Somer

 • Maandae tot Donderdae, Sportdrag (Dogters & Seuns)
 • Vrydae - Dogters: Skoolrok, wit kortmou hemp, wit kort kouse
 • Vrydae - Seuns: Grys broek, grys hemp, grys kouse

 

Winter

 • Skoolsweetpak - Alle dae van die week

Laerskool Bloemfontein

 

Namiddag Studie (Maandae - Vrydae vanaf 14:00 - 17:00)

Laai Aansoek Om Middagsorg Vorm Af
 • R300 per maand per leerder vooruitbetaalbaar
 • Betaalbaar - 11 Maande = R3 300 per leerder per jaar
 • Januarie se toesiggeld moet asseblief saam met die skoolgeld in Januarie betaal word

Laerskool Bloemfontein

Bankbesonderhede

 

Skoolgeld, busgeld ens kan ook direk op ons bankrekening inbetaal word.
Verwysing wat op ons bankstaat moet wees:

 • Die van en naam van die leerder/s,
 • dan SF vir skoolgeld
 • en/of SFB as die busgeld ingesluit is.
 • U moet asb ook aandui of die geld vir 2021 of 2022 is.

 

Bewyse van die inbetalings moet asb gestuur word na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of gefaks word na: 051 433 3067.

 

ABSA
Tjekrekening
Laerskool Bloemfontein
Rekening nommer: 404 887 1372
Takkode: 334 334 of 632 005

Verwysings soos volg:

 • Naam en van van leerder, dan SF vir skoolfonds en/of SFB as die busgeld ingesluit is en/of ST vir Studiegeld.
 • Voorbeeld: SF vir skoolfonds, B vir busgeld en ST vir studiegeld.
 • BV. SFB = skoolfonds en busgeld en/of SFST = skoolfonds en studiegeld

 

Kontak Ons

Lormarinstraat, Bayswater, Vrystaat, Suid Afrika, 9301

 • Telefoon051 433 1913

 • Faks051 433 3067

 • Epos info@lsbfn.com

Search